Presa

Rezultate 2018: crestere puternica

Cifră de afaceri: +8.6%

 Profit operațional ajustat: +9.7%

 Profit net atribuit Grupului: +23.3%

 Flux de numerar disponibil normalizat: +21.5%

Obiective 2018: indeplinite

 Creștere organică a vânzărilor: +4.9%

 Marjă operațională ajustată înaintea achizițiilor: 20.2%

 Rată de succes a strategiei de CSR (Responsabilitate Sociala Corporativă): 122%

Crestere durabila si rentabila

Accelerare investiţii pentru programul Eliot prin achiziția companiei Netatmo

Consolidare a ritmului de creștere organică

Creștere externă prin 7 achiziții în 2018

Optimizare continuă a performanței

Strategie CSR nouă pentru perioada 2019-2021

Legrand confirma strategia pe termen mediu a companiei

La închiderea anului financiar 2018, Benoît Coquart, CEO-ul companiei Legrand, a declarat:

“O creștere puternică a principalilor indicatori, precum și obiective îndeplinite în 2018:

Cu o creștere organică a vânzărilor de +4,9% în 2018, Legrand și-a depășit obiectivul anual setat și a continuat să își îmbunătăţească poziţionarea pe piaţă. Efectul consolidării a fost substanțial, ajungând la +7.8%. Excluzând efectul cursului de schimb, cifra de afaceri a crescut cu +13% în 2018 –  acesta fiind cel mai înal nivel atins din 2006. 

Profitul operațional ajustat a crescut cu +9,7%, la peste 1,2 miliarde de Euro, în timp ce rata operațională ajustată înaintea achizițiilor a atins 20,2%, fiind în conformitate cu obiectivele setate pentru 2018. 

Profitul net atribuit Grupului a înregistrat o creștere puternică, de +23,3%, iar fluxul de numerar disponibil normalizat a crescut cu +21,5%, reprezentând 14,9% din vânzări.

Obiectivele CSR setate pentru perioada 2014-2018 au fost îndeplinite pe deplin, cu o rată de succes de 122%.
Realizarea eficientă a performanței integrate arată abilitatea Grupului de a crea valoare durabilă pentru toate părțile interesate, pe baza unei strategii clare, a unui model de afaceri robust și a angajamentului echipei.

Creştere durabilă și rentabilă

  • Încă din 2018 au fost atinse obiectivele programului Eliot setate pentru anul 2020 şi s-a intensificat dezvoltarea interconexiunilor sale cu alte game prin achiziția companiei Netatmo, ai cărei 130 de ingineri au contribuit cu expertiza lor în inteligența artificială, integrarea software-ului produselor și experienței utilizatorilor la rezultatele echipelor de cercetare și dezvoltare ale Legrand. La un nivel mai general, Legrand urmărește transformarea digitală a ofertei sale prin integrarea unor funcții inovative în interfețele utilizatorilor, cum ar fi asistența vocală, dar și prin extinderea introducerii programului Eliot la nivel geografic. 

  • stimularea expansiunii organice prin investiții destinate creșterii, inclusiv lansarea a numeroase game de produse, precum și prin deschiderea a 3 reprezentanţe în zone geografice unde structura pieţei permite o implementare mai eficientă a programelor comerciale;

  • după cele 7 achiziții realizate în 2018, Grupul intenționează să continue strategia achizițiilor de tip bolt-on pentru a-și consolida pozițiile de lider și pentru a se extinde pe piețele accesibile complementare operațiunilor sale existente; 

  • optimizarea continuă a performanțelor prin intensificarea și îmbunătățirea inițiativelor de fabricație; desfășurarea proiectului “Legrand Way” în activitățile administrative și cercetare-dezvoltare; digitalizarea orientată către anumite procese de producție și ale lanțului de aprovizionare, precum și realizarea de sinergii legate de achizițiile recente și reducerea consumului de energie, pentru respectarea noilor obiective CSR ale Grupului;

  • Lansarea celui de-al patrulea plan CSR pentru 2019-2021, pentru a maximiza impactul pozitiv pentru toate părțile interesate în 3 domenii: ecosistemul de afaceri, oamenii și mediul înconjurător. În plus, Legrand și-a propus obiective ambițioase pentru 2030, printre care realizarea în proporţie de 80% a cifrei de afaceri cu produse sustenabile, creșterea numărului de femei care fac parte din management, precum și reducerea activităților care implică emisii de carbon ale Grupului.

Legrand confirmă modelul de afaceri de creare de valoare pe termen mediu 

  • într-un mediu economic favorabil și excluzând efectele cursului de schimb, Grupul intenționează să realizeze o creștere anuală a vânzărilor și a profitului operațional ajustat de aproximativ +10%;

  • într-un mediu economic instabil și nefavorabil, Legrand se va concentra pe protejarea modelului său de afaceri, a profitabilităţii și pe generarea fluxului de numerar disponibil.

Pe parcursul unui ciclu economic complet și, excluzând orice încetinire economică majoră, acest model va avea ca rezultat creșterea medie anuală a vânzărilor totale peste media piețelor de referință ale Grupului, o marjă operațională ajustată în medie de aproximativ 20% din vânzări, un flux de numerar disponibil variind în medie între 13% și 14% și un dividend atractiv. 
Legrand intenționează, de asemenea, să aibă în continuare o abordare ambițioasa în ceea ce priveşte strategia de CSR a companiei, cu obiective care vor necesita o implicare permanentă şi reală”.