Presa

Legrand își propune să elimine emisiile nete de gaze cu efect de seră până în 2050

București, 24 Iulie 2020 Legrand, specialist global în infrastructuri electrice și digitale, a anunțat

decizia de a accelera procesul de decarbonizare validat prin inițiativa Science-Based Targets în anul

2017, pentru a preintampina criza schimbărilor climatice.

Astfel, Grupul își aliniază strategia cu unul dintre cele mai ambițioase obiective ale Acordului de la Paris,

care are ca scop să limiteze creșterea temperaturii medii globale la 1,5°C în raport cu nivelurile


preindustriale și să obțină neutralizarea emisiilor de carbon până în anul 2050.


“Suntem angajați de ceva vreme în procesul menit să limiteze impactul asupra mediului și schimbărilor climatice, iar astăzi ne propunem un nou obiectiv ambițios, respectiv acela de a obține neutralizarea emisiilor de carbon. Acest lucru reflectă determinarea de a rămâne un jucător de referință în ceea ce privește măsurile luate pentru a reduce emisiile de carbon, prin: (1) reducerea drastică a amprentei de carbon a Grupului, (2) alinierea lanțului de aprovizionare cu această abordare și (3) continuarea dezvoltării și promovării soluțiilor de eficiență energetică concepute pentru a reduce consumul de energie în clădiri.” a declarat Benoît Coquart, CEO Legrand.

De asemenea, Legrand își propune să elimine emisiile nete de gaze cu efect de seră din toate activitățile până în anul 2050 , astfel încât să contribuie la limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1,5°C. Strategia pentru neutralizarea emisiilor de carbon va cuprinde următoarele angajamente intermediare:

  • Accelerarea reducerii emisiilor de carbon în vederea atingerii obiectivului validat de Inițiativa Science-Based Targets până în anul 2030. Acest proces include: 
  1. O reducere medie anuală de 3% a consumului de energie a unităților/fabricilor;
  2.  Implementarea soluțiilor de eficiență energetică în cadrul amplasamentelor Grupului;
  3. Utilizarea surselor de energie regenerabilă prin producția sau achiziția de energie verde;
  4. Asigurarea unei flote de automobile formate din vehicule hybrid și electrice;
  5. Susținerea lanțului de aprovizionare în reducerea emisiilor de CO2. 
  • Pe lângă inițiativele menționate anterior, Grupul întreprinde, de asemenea, proiecte voluntare de compensare a carbonului în cantitatea emisiilor reziduale din cadrul activităților operaționale ale Grupului și deplasărilor profesionale ale angajaților2 acestuia, astfel încât să obțină neutralizarea în aceste domenii până în anul 2022. Astfel, Grupul contribuie la realizarea obiectivelor globale pe termen scurt privind reducerea emisiilor de CO2.

În același timp, Legrand va continua să dezvolte și să desfășoare oferte concepute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în clădirile rezidențiale și comerciale, în special prin programul Eliot de dezvoltare a soluțiilor interconectate. Începând cu anul 2014, Grupul a permis clienților să reducă emisiile de CO2 cu 7 milioane de tone datorită utilizării soluțiilor sale și vizează un nou obiectiv, și anume o reducere de 12 milioane de tone până la sfârșitul anului 2021. 


Aceste obiective ambițioase, bazate pe un plan de acțiune exigent, reflectă încă o dată angajamentul Grupului Legrand de a contribui activ la tranziția energetică. 


  1. Pentru măsurile 1, 2 și 3
  2. Acest obiectiv vizează măsurile 1 și 2 în totalitate, precum și călătoriile de afaceri și naveta zilnică a angajațiilor (parte a domeniului 3), conform metodologiei protocolului GHG. 


Responsabilitatea socială, parte din ADN-ul Legrand


Grupul a făcut progrese importante și în ceea ce privește egalitatea de gen la locul de muncă. Astfel, la începutul acestei luni, Secretarul de Stat pentru Egalitatea de Gen și Lupta împotriva Discriminării al Franței a prezentat Clasamentul companiilor SBF120* din punct de vedere al reprezentării femeilor în funcțiile de conducere.

 Astfel, clasamentul ierarhizează 120 de companii franceze de top în funcție de ponderea feminină în cadrul funcțiilor de conducere (Consiliul de Administrație, Comitetul Executiv), precum și în funcție de politicile care încurajează diversitatea de gen în cadrul companiilor. În clasamentul pentru anul 2019, Grupul Legrand s-a clasat pe locul 16, marcând astfel o îmbunătățire comparativ cu anul 2018, când a ocupat locul 25.

Avansul în clasament se datorează în principal creșterii ponderii feminine în cadrul Comitetului Executiv (de la 25% la 33%), precum și includerii Indicelui privind Egalitatea de Gen în evaluare. Grupul Legrand continuă să își mențină eforturile privind promovarea egalității de gen la locul de muncă, dar și pentru a atinge obiectivul parității de gen, și anume o pondere feminină de o treime în cadrul celor 400 de poziții cheie până în anul 2030.