Presa

Grupul Legrand: rezultatele financiare în S1 2020 arată o bună rezistență în

condițiile unui mediu puternic deteriorat

 

 

Limoges, 7 august 2020 - În prima jumătate a anului 2020, Legrand a înregistrat o scădere cu
12,2% a vânzărilor, ca urmare a declinului organic (-15,2%), în principal în cel de-al doilea
trimestru pe principalele piețe în care compania franceză activează. Declinul a fost parțial
contracarat prin creșterea cu 3,6% a domeniului de consolidare, în timp ce efectul cursului
de schimb a fost limitat la -0,1%.
 
In acest context, marja operațională ajustată a fost de 17,5%, o scădere cu doar 3 puncte procentuale față de prima jumătate a anului 2019. 
 
 
Această bună rezistență se reflectă în special prin adoptarea imediată a inițiativelor, unele cu
caracter excepțional, pentru a proteja profitabilitatea Grupului, dar și strategia sustenabilă
de a lua în considerare protejarea tuturor părților implicate.
 
Benoît Coquart, CEO Legrand, a declarat:
 
 
"Pe fondul unei crize sanitare și economice fără precedent, Legrand s-a mobilizat pentru a susține
toate părțile interesate. Protejarea angajaților și a partenerilor reprezintă principalul obiectiv. De
asemenea, am susținut activ clienții în continuarea activității – de exemplu, decizia de a păstra
deschise aproape toate centrele de logistică și producție.
În spirit de solidaritate și acțiuni responsabile având în vedere nevoile pe care le impune criza
existentă, Legrand a făcut un apel echilibrat la toate părțile interesate – management, angajați,
parteneri, acționari, comunitate, dar și autorități guvernamentale.“
 
Grupul s-a mobilizat pentru a susține toate părțile interesate
 
Pe fondul actualei crize sanitare fără precedent ca urmare a pandemiei de Covid-19, Legrand a
adoptat o abordare responsabilă pentru a susține toate părțile interesate, axată în principal pe:
 
 • protejarea angajaților și a partenerilor prin implementarea rapidă a unor protocoale de
  sănătate stricte, dar și prin adaptarea metodelor de lucru (utilizarea la scară largă a
  telemuncii, digitalizarea relațiilor cu clienții etc.);
 • Sprijinirea activă a clienților în continuarea activității, reprezentând o parte esențială în
  susținerea economiei. Spre exemplu, Legrand a păstrat deschise aproape toate centrele de
  logistică și producție, aplicând măsuri sanitare optime, pentru a menține operațional
  lanțul de aprovizionare, dar și pentru a efectua fără întreruperi operațiuni de asistență
  pentru clienți.
 
De asemenea, Legrand a continuat să își manifeste solidaritatea față de comunitățile locale, ajutând
la combaterea impactului crizei sanitare. Acest lucru a implicat o serie de inițiative, cum ar fi:
donarea de echipamente, susținerea producției de ventilatoare, sprijinirea comunităților vulnerabile
etc).
Totodată, Grupul s-a implicat în sprijinirea persoanelor vulnerabile prin crearea unui fond de
solidaritate dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) din Franța, reprezentând un număr de 228 de instituții beneficiare
și 15.000 dintre membrii personalului acestora.
Nu în ultimul rând, în spirit de solidaritate și acțiuni responsabile, având în vedere nevoile pe care
le impune criza existentă, Legrand a făcut un apel echilibrat la toate părțile interesate –
management, angajați, parteneri, acționari, comunitate, dar și autorități guvernamentale2
 
Vânzări consolidate
 
Vânzările au însumat 2.832,6 milioane €, înregistrând o scădere cu 12,2% față de aceeași perioadă
a anului 2019.
Modificarea organică a vânzărilor a fost de -15,2% în prima jumătate a anului 2020, înregistrând
diminuări atât în țările dezvoltate (-14,3%), cât și în noile economii (-17,8%).
Impactul asupra vânzărilor al perimetrului mai larg de consolidare a ajuns la +3,6%. Pe baza
achizițiilor realizate în 2019 și 2020, precum și a datelor de consolidare estimate ale acestora,
efectul ar trebui să ajungă la +3% la nivelul întregului an 2020.
Efectul cursului de schimb a fost de -0,1% de-a lungul perioadei. Aplicând ratele de schimb medii
pentru primele șase luni ale anului analizate în iunie 2020, impactul teoretic al fluctuațiilor cursului
de schimb asupra vânzărilor ar trebui să fie de aproximativ -1,5% la nivelul întregului an 2020.
 
 
1Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din data de 9 Aprilie 2020.
2Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă emis din data de 7 Mai 2020
 
Profitul operațional ajustat și marja operațională ajustată
 
Profitul operațional ajustat pentru prima jumătate a anului 2020 a fost de 496,9 milioane €,
respectiv 17,5% din vânzări, reprezentând o scădere cu 25% față de aceeași perioadă a anului 2019.
Marja operațională ajustată înaintea achizițiilor (la nivelul domeniului de consolidare al anului
2019) a fost de 17,1% din vânzări. Contrar diminuării accentuate și rapide a volumului de afaceri,
această scădere limitată față de prima jumătate a anului 2019 reflectă acțiunile rapide ale Grupului
privind implementarea măsurilor de adaptare la criza existentă.
Mai precis, acest trend a rezultat din:
 • gestionarea eficientă a prețurilor de achiziție și a vânzărilor;
 • ajustarea semnificativă (cu două cifre) a costurilor de producție și a cheltuielilor administrative și
  de vânzare, la nivelul domeniului de consolidare și a ratelor de schimb comparativ cu prima
  jumătate a anului 2019, ca o consecință a implementării inițiativelor cu caracter excepțional;
 • creșterea altor venituri și cheltuieli, în special a costurilor de restructurare, care au însumat 40 de milioane €1 în prima jumătate a anului, reflectând introducerea măsurilor de adaptare structurală.

 

Profitul net atribuit Grupului
 
În prima jumătate a anului 2020, profitul net atribuit Grupului a fost de 129,6 milioane €, ceea ce
înseamnă o scădere de 31,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, în principal ca urmare a:
 • Scăderii profitului operațional cu 170 milioane €;
 • Tendinței nefavorabile (-10 milioane €) a cheltuielilor financiare nete și a rezultatului valutar;
 • Scăderii valorii absolute a ratei impozitului pe profit (+50 milioane €), ca urmare a scăderii
  profitului înaintea impozitării, dar și a ratei de impozitare aproape neschimbate, de 28,5%.

 

Generarea de numerar și structura bilanțului

 

Fluxul de numerar din operațiuni a însumat 15,7% din vânzări în primul semestru al anului 2020,
reflectând o scădere de 2,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.
Fluxul de numerar disponibil nominalizat a scazut cu 8,7%, ajungand la 16,6% din vanzari. Mai mult, nevoia de fond de rulment a ajuns la 10,7% din vanzari la 30 iunie 20202 , cu 0.5% mai putin decat cea inregistrata la 30 iunie 2019.
 
 
La 30 iunie 2020, bilanțul Grupului a fost solid, înregistrând:
 
 • Numerar și echivalente de numerar în valoare de 2,7 miliarde €;
 • Datorie netă în valoare de 3,1 miliarde € - reprezentând o rată EBITDA3 de 2,2, valoare apropiată de cea înregistrată la 30 iunie 2019 și a cărei scadență a fost prelungită prin emiterea cu succes a unei noi obligațiuni4 , reflectând încrederea investitorilor în modelul de business al Grupului Legrand.

 

1Excluzând câștigurile din cesiunea clădirilor înregistrate de-a lungul perioadei

2Pe baza vânzărilor înregistrate în ultimele 12 luni

3Pe baza ratei EBITDA din ultimele 12 luni

4Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din 12 mai 2020

 

Implementarea continuă a modelului de dezvoltare

Perspectivele situației sanitare și a economiei la nivel global rămân în continuare incerte. În acest context și ținând cont de trendul favorabil al situației sanitare la nivel global, vânzările nete ar trebui să înregistreze o îmbunătățire în cea de-a doua jumătate a anului, comparativ cu S1 2020. Având în vedere acest mediu, Legrand continuă activ implementarea modelului pornind de la fundamentele care stau la baza strategiei de generare a valorii a Grupului prin: extinderea și promovarea produselor poziționate pentru a face față schimbărilor majore la care industria este supusă; inovarea; adoptarea inițiativelor de optimizare a performanțelor; urmărirea unei creșteri disciplinate prin achiziții și care să confirme în același timp angajamentele responsabile, în special în lupta contra încălzirii globale. 

Având în vedere acest mediu, Legrand continuă activ implementarea modelului prin:

 • extinderea și promovarea portofoliului de produse, inclusiv a celor determinate de tendințele structurale corelate cu societatea, mediul și tehnologiile, precum:
 • soluții de eficiență energetică în clădiri nerezidențiale (sisteme UPS, transformatoare, soluții de management pentru iluminat digitalizat etc.), precum și în clădiri rezidențiale (tablouri electrice inteligente, termostate inteligente, sisteme de control al iluminatului etc.);
 •  data centere (sisteme inteligente de distribuție a energiei electrice, busways, cablare structurată, organizatoare de cabluri etc.);
 • biroul viitorului și telemunca (suport pentru trecerea cablurilor pentru birou, distribuție de energie și de date, camere pentru videoconferințe și suport pentru monitoare);
 •  viața asistată și confortul de acasă (interfețe conectate pentru utilizatori, sisteme audio/video pentru control acces, sisteme de control al calității aerului, camere de securitate, sisteme de alarmă, prize pentru deconectare ușoară etc.);
 • clădiri sanitare (sisteme pentru apel medical, soluții iluminat antibacterian etc.)
 • menținerea efortului de a dezvolta produse noi, inclusiv păstrarea nivelurilor de investiții în R&D, în special cele pentru dezvoltarea soluțiilor conectate din programul Eliot;
 • urmărirea creșterii responsabile prin intermediul achizițiilor și a conectării companiilor recent achiziționate, menținând în același timp legături strânse cu companiile mici și medii care sunt lideri în domeniile în care activează și care, în condițiile adecvate, ar putea adera la Grup;
 •  implementarea unor serii de inițiative structurale concepute pentru a ajusta costurile de bază și pentru a consolida eficiența și agilitatea organizației, în special prin digitalizarea proceselor și a relațiilor cu clienții;
 • confirmarea angajamentului responsabil față de obiectivele setate în cel de-al patrulea plan de CSR, în special prin:
 •  intensificarea luptei împotriva încălzirii globale1 prin angajamente pentru anii 2022, 2030 și 2050, în special prin setarea obiectivului de neutralizare a carbonului, respectiv prin eliminarea emisiilor nete de gaze cu efect de seră din toate activitățile Grupului. Astfel, Grupul își aliniază strategia cu unul dintre cele mai ambițioase obiective ale Acordului de la Paris, care are ca scop să limiteze creșterea temperaturii medii globale la 1,5°C în raport cu nivelurile preindustriale
 • Continuarea inițiativelor de promovare a diversității la locul de muncă2 și a conducerii exemplare3 .Abordarea responsabilă și recunoscută a Legrand în ceea ce privește acțiunile de CSR a calificat Grupul pentru a se alătura indicelui Euronext ESG 80 în 2020,

1Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din 2 iulie 2020 

2Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolele publicate pe www.legrandgroup.com pe 13 Februarie 2020 și 9 Martie 2020 

3Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din 28 februarie 2020