Termeni si conditii

Orice utilizare a prezentei pagini web furnizate de LEGRAND ROMANIA SRL (în continuare „Legrand”), este supusă Termenilor şi condiţiilor de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi sau înlocuiţi de alţi termeni şi condiţii, de ex. pentru achiziţionarea de produse şi/sau servicii. 

Site-ul www.legrand.ro şi toate informatiile conţinute sunt proprietatea Legrand şi nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse în niciun fel, pe niciun suport fără acordul prealabil scris al Legrand. Site-ul www.legrand.ro incluzând, enumerarea nefiind limitativă, textele, imaginile, reprezentarile video sau audio conţinute de acesta, sunt protejate de prevederile legislaţiei în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Legrand nu va fi în nicio imprejurare răspunzătoare pentru nicio daună, oricare ar fi aceasta, care provine din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza prezentul website sau informaţia cuprinsă în el.

LEGRAND ROMANIA SRL este o societate cu răspundere limitată, organizată şi funcţionând conform legislaţiei din Romania, cu social în București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscală: RO 16874112.

Acest website este găzduit de serverele LEGRAND.

Aceste website este reglementat de legea romana; vizitatorii internaţionali trebuie să se asigure că respectă legea aplicabilă la nivel local. Întrucât prezenta informare poate suferi modificări în orice moment, fără notificare prealabilă, vă invităm să consultaţi această pagină în mod regulat.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

CONŢINUT WEBSITE

LEGRAND depune toate eforturile pentru a oferi un conţinut de încredere, însă, independent de grija şi diligenţa pentru modul de redactare a textului şi publicarea de fotografii, se pot strecura unele erori în informaţiile furnizate pe acest website. LEGRAND îşi declină răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului sau din utilizarea informaţiilor conţinute în acesta (de exemplu: erori, omisiuni, inaccesibilitate, pierderi de date, deteriorare, distrugere sau virusuri care pot afecta echipamentele IT ale utilizatorului). Prin urmare, utilizatorul acceptă să folosească aceste informaţii pe răspunderea sa asumată exclusiv şi este invitat să întreprindă toate verificările necesare.

LINK-URI HYPERTEXT

LEGRAND nu are niciun control asupra conţinutului ce provine din website-uri terţe. LEGRAND şi filialele sale declină în mod oficial orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care se trimit link-urile. Aceste link-uri sunt furnizate sub forma unui serviciu pentru utilizatorii website-ului LEGRAND sau ai website-urilor filialelor sale sau ale entităţilor afiliate. Decizia de a accesa aceste link-uri aparţine exclusiv utilizatorilor de Internet. Vă rugăm să luaţi în considerare că website-urile neafiliate sunt reglementate de termeni şi condiţii de utilizare distincte.

EXCLUDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Grupul LEGRAND deţine, îşi rezervă şi menţine toate drepturile de proprietate, în special de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor pentru acest website şi pentru informaţiile conţinute de acestea. Mărcile menţionate pe acest website (listă non-exhaustivă: Legrand©, BTicino, Céliane™, Mosaic™, Plexo™ etc.) sunt mărci înregistrate. Toate brevetele, logo-urile, textele, machetele de pagină, elementele vizuale, fotografiile, graficele, pictogramele, precum şi orice alte elemente distinctive cuprinse în paginile acestui website sunt proprietatea exclusivă a LEGRAND. În conformitate cu Legea nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, orice reprezentare sau reproducere, în parte sau în totalitate, în scopul utilizării, pe orice suport sau prin orice mijloc, este strict interzisă fără acordul scris al Legrand. Orice încălcare a acestui drept de autor se pedepseste conform prevederilor legale in vigoare.

INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATE

Prin furnizarea datelor cu caracter personal acceptaţi în mod implicit şi politica de confidenţialitate şi securitate de mai jos. Vă sfătuim să o citiţi cu atenţie. SC LEGRAND ROMANIA SRL îşi rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Legrand Romania SRL, cu sediul social în București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, inmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: J40/17143/2004, Cod Identificare Fiscală: RO 16874112, prelucrează date cu caracter personal în vederea înregistrării contului dumneavoastră pe website-ul www.legrand.ro, desfășurării relațiilor contractuale (de ex: comanda și livrarea produselor), participării la campaniile şi evenimentele Legrand, precum și în scopuri de reclamă și marketing (inclusiv trimiterea de newslettere). 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru înregistrarea contului dumneavoastră pe acest website. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecință imposibilitatea înregistrarii contului. 

Datele cu caracter personal care se prelucrează sunt:

- nume
- prenume
- adresă de domiciliu și/sau de corespondență
- email
- telefon
- ocupație
- loc de muncă
- IP

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise:

- firmelor de curierat, în vederea experierii produselor, materialelor cu privire la produsele și serviciile Legrand Romania SRL sau campanii desfășurate de Legrand Romania SRL
- agențiilor de publicitate partenere Legrand Romania SRL
- platformelor on-line ce realizeaza trageri la sorți
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele și serviciile Legrand Romania SRL sau alte campanii desfășurate de Legrand Romania SRL.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în Franța, către societăți din grupul Legrand (de exemplu: Legrand SNC, Legrand SA). 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe durata existenței Legrand Romania SRL. 

Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

- dreptul de a solicita Legrand Romania SRL, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
- dreptul de a se opune prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Legrand Romania SRL se poate trimite astfel: 

- prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul social din București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2; 

- prin e-mail, la adresa: legrand.romania@legrand.ro;

- accesând formularul de contact de pe prezentul website, prezent la acest link: http://www.legrand.ro/contact/.

Legrand Romania SRL va răspunde solicitărilor persoaneler cărora le sunt prelucrate datele în termen de maxim o lună de zile de la primirea cererii. 

Legrand Romania SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate, anume: 

a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident;
d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

CONDIŢII DE UTILIZARE

Puteţi utiliza acest Website numai în conformitate cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare prezente şi, în orice caz, puteţi folosi acest Website numai în scopuri legale, mai exact în conformitate cu legislaţia în vigoare, reglementările şi practicile din Romania si Uniunea Europeana sau din statul din care Website-ul este accesat.În special, sunteţi de acord:

- Să nu publicaţi, să nu transmiteţi sau să nu distribuiţi nicio informaţie de natură obscenă, defăimătoare, nelegală sau de natură să producă prejudicii, fie pe sau de pe acest Website;
- Să nu utilizaţi acest Website într-o manieră de natură să încalce drepturile altor persoane;
- Să nu efectuaţi rezervări neautorizate, false sau frauduloase;
- Să nu utilizaţi niciun software, procedură sau dispozitiv cu scopul de a împiedica sau de a încerca să împiedice buna funcţionare a Website-ului, fie manual fie electronic, prin orice mijloace, în special cu privire la încărcarea sau accesarea de fişiere care conţin date modificate sau virusuri;
- Să nu degradaţi, modificaţi sau schimbaţi aspectul grafic al acestui Website sau codurile software care îl alcătuiesc;
- Să nu întreprindeţi nicio acţiune susceptibilă de a provoca trafic nerezonabil sau disproporţionat pe Website sau pe o infrastructură asociată;
- Să nu obţineţi sau să nu încercaţi să obţineţi acces neautorizat la niciuna dintre reţelele noastre, prin orice mijloace.

Fără a aduce atingere celorlaltor drepturi cuprinse în cadrul acestor termeni şi condiţii, (indiferent dacă acestea sunt legale sau nu), grupul Legrand îşi rezervă dreptul de a refuza accesul la acest Website în cazul în care consideră (conform propriilor criterii), că sunt încălcate oricare din prevederile acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

Grupul Legrand îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţi sau de a modifica informaţiile, serviciile, produsele şi alte articole de pe acest Website, sau de a închide Website-ul, în orice moment, fără notificare prealabilă. Grupul Legrand îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare în orice moment, aceste modificări fiind aplicabile imediat, de îndată ce sunt publicate online pe acest Website.

Prin urmare, prin continuarea accesării sau utilizării acestui Website, vă exprimaţi acordul de a respecta modificările acestor Termeni şi Condiţii de utilizare.